Godziny urzędowania

godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Wtorek: 8.00- 16.00
Środa:8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

Dyżur komornika:
Poniedziałek: 12.00 - 16.00

Kancelaria dysponuje

Elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO

Możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)

Licytacje

Licytacje ruchomości

Art.8671k.p.c.
§ 1. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie miej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zobacz licytacje ruchomości


Licytacje nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
- posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
- wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Zobacz licytacje nieruchomości